bioskop-meni mali-oglasi-meni prevoz-meni slike-meni tutorijali-meni smestaj-meni
Bioskop - Najave Mali Oglasi Prevoz - Polasci Slike - Nekada Tutorijali Smeštaj
hor-rull
Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 

ЈАВНИ ПОЗИВ

Општинска пописна комисија позива пријављене кандидате за пописиваче који су испод црте, ради попуне потребног броја кандидата, за следећа насеља:

 

1.  Све кандидате испод црте у насељима: Врбица, Вукосавци, Босута, Јеловик, Гараши, Орашац, Копљаре и Стојник.

 

Позвани кандидати  потребно је да се јаве пописној комисији у згради општине Аранђеловац у среду 31.08.2011.године у 12.00. часова. Са собом обавезно понети следећа оригинална документа на увид, као и копије свих тражених докумената:

-       личну карту или пасош;

-       диплому или уверење  о стеченој стручној спреми, студенти који нису у могућности да донесу диплому о завршеној средњој школи (на факултету је) могу да поднесу као доказ само индекс (оверен семестар у 2011); студенти који  су навели да су завршили вишу или високу школу морају да донесу диплому или уверење о завршеној вишој/високој школи;

-        оверен индекс, односно потврду о уписаном семестру у 2011. години (само студенти), изузетно, апсолвенти могу да имају оверену 2010. годину (тече им још увек апсолвентски стаж);

-        уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање (само незапослени кандидати); или оверен картон са евиденције који имају код себе;

-       уверење из суда да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница може се доставити накнадно до почетка обуке.

 

Поред наведених докумената, кандидати су дужни да приложе и свој део Пријаве за учешће у у попису (образац П-4б) ради провере редног броја пријаве. На полеђини образца треба да буду уписани подаци: назив банке, број текућег рачуна и контакт телефон. Сваки кандидат који је изабран мора имати отворен текући рачун на своје има.

 

2.  Насеље Аранђеловац (обе месне заједнице) - кандидати од редног броја од 125. до 225.

Позвани кандидати  потребно је да се јаве пописној комисији у згради општине Аранђеловац у среду 31.08.2011.године у 15.30. часова. Са собом обавезно понети следећа оригинална документа на увид, као и копије свих тражених докумената:

-       личну карту или пасош;

-       диплому или уверење  о стеченој стручној спреми, студенти који нису у могућности да донесу диплому о завршеној средњој школи (на факултету је) могу да поднесу као доказ само индекс (оверен семестар у 2011); студенти који  су навели да су завршили вишу или високу школу морају да донесу диплому или уверење о завршеној вишој/високој школи;

-        оверен индекс, односно потврду о уписаном семестру у 2011. години (само студенти), изузетно, апсолвенти могу да имају оверену 2010. годину (тече им још увек апсолвентски стаж);

-        уверење да је лице на евиденцији Националне службе за запошљавање (само незапослени кандидати); или оверен картон са евиденције који имају код себе;

-       уверење из суда да против кандидата није покренута истрага и да није подигнута оптужница може се доставити накнадно до почетка обуке.

 

Поред наведених докумената, кандидати су дужни да приложе и свој део Пријаве за учешће у у попису (образац П-4б) ради провере редног броја пријаве. На полеђини образца треба да буду уписани подаци: назив банке, број текућег рачуна и контакт телефон. Сваки кандидат који је изабран мора имати отворен текући рачун на своје има.

Напомена: Моле се сви кандидати да се придржавају наведених термина, јер ће се кандидати прозивати редом (по редном броју са прелиминарног списка) док се не изабере потребан број кандидата за обуку за свако насеље.

За сва насеља на територији општине Аранђеловац потребно је 59 кандидата.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ

Снежана Јовчић

Add comment


Security code
Refresh