bioskop-meni mali-oglasi-meni prevoz-meni slike-meni tutorijali-meni smestaj-meni
Bioskop - Najave Mali Oglasi Prevoz - Polasci Slike - Nekada Tutorijali Smeštaj
hor-rull

Zakoni

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

"Službeni glasnik RS", br. 26/2001, 45/2002, 80/2002
Na osnovu člana 83. tačka 3. Ustava Republike Srbije, donosim
U K A Z

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

Proglašava se Zakon o porezima na imovinu, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Drugoj sednici Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2001. godini, održanoj 18. aprila 2001. godine.
PR broj 15 U Beogradu, 19. aprila 2001. godine

Predsednik Republike, Milan Milutinović, s.r.

Z A K O N O POREZIMA NA IMOVINU

download

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
"Službeni glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94, 48/94, 44/95,
49/95, 16/97, 46/98, 26/01
Z A K O N
O STANOVANJU

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

"Službeni glasnik RS", br. 51/2005

Na osnovu člana 126. stav 2. Zakona o radiodifuziji ("Službeni glasnik RS", br. 42/02 i 97/04),

Ministarstvo kulture donosi

P R A V I L N I K

o načinu privatizacije radio, odnosno televizijskih stanica lokalnih i regionalnih zajednica

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način privatizacije radio, odnosno televizijskih stanica lokalnih i regionalnih zajednica čiji su osnivači jedna ili više skupština opština ili skupština grada.

Član 2.

Privatizacija radio, odnosno televizijskih stanica iz člana 1. ovog pravilnika vrši se na način kojim se obezbeđuje kontinuitet u proizvodnji i emitovanju programa.

Kontinuitet u proizvodnji i emitovanju programa iz stava 1. ovog člana obezbeđuje se u periodu koji ne može biti kraći od pet godina od dana zaključivanja ugovora o prodaji kapitala, u skladu sa dozvolom za emitovanje programa dobijenoj na javnom konkursu koji se sprovodi prema Zakonu o radiodifuziji.

Obezbeđivanje kontinuiteta u proizvodnji i emitovanju programa ne odnosi se na radio, odnosno televizijske stanice koje na javnom konkursu za izdavanje dozvola za emitovanje programa budu odbijene.

Član 3.

Privatizacija radio, odnosno televizijskih stanica iz člana 1. ovog pravilnika vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje privatizacija, odnosno prodajom kapitala tih radio i televizijskih stanica putem javnog tendera ili putem javne aukcije.

Član 4.

Ako se postupak privatizacije u radio, odnosno televizijskim stanicama iz člana 1. ovog pravilnika sprovodi prodajom kapitala javnom aukcijom, kapital za prenos akcija zaposlenima bez naknade iznosi 30% kapitala koji se privatizuje, odnosno ako se privatizacija sprovodi prodajom kapitala javnim tenderom kapital za prenos akcija zaposlenima bez naknade iznosi 15% kapitala koji se privatizuje.

Član 5.

Prodaja kapitala radio, odnosno televizijskih stanica iz člana 1. ovog pravilnika vrši se svim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima, osim licima iz člana 42. Zakona o radiodifuziji.

Učesnik na tenderu, odnosno aukciji u postupku privatizacije radio, odnosno televizijskih stanica iz člana 1. ovog pravilnika prilaže mišljenje Republičke radiodifuzne agencije o tome da nema smetnji da to lice bude kupac u smislu člana 42. i čl. 98-103. Zakona o radiodifuziji.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o načinu privatizacije radio i/ili televizijskih stanica lokalnih i regionalnih zajednica ("Službeni glasnik RS", broj 95/04).

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Broj 011-00-00065/2004-10

U Beogradu, 14. juna 2005. godine

Ministar,

Dragan Kojadinović, s.r.

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna

BANKARSTVO